Kemirgen mücadelesi nasıl yapılır?

Home / Kemirgen mücadelesi nasıl yapılır?

Kemirgen mücadelesi nasıl yapılır?

Gıda hijyeni öncelikle gıdanın tüketiciler için güvenilir, kaliteli ve sağlıklı bir şekilde

üretilmesi ve tüketicilere sunulmasını amaçlamalıdır. Sağlıklı gıda maddeleri

üretebilmek için de gıdanın üretiminden tüketime sunulmasına kadar her aşamada

etkili bir şekilde hijyen önlemleri almak gerekmektedir. Bundan dolayı gıda

maddelerinin üretiminde güvenilir ve sağlıklı hammaddeler kullanmak, gıda

maddelerinin hijyenini ve kalitesini olumsuz etkileyecek ve insan sağlığına zarar

verecek koşulları ortaya koymak esastır.

Bu açıdan haşere ve kemirgenler gıdanın hijyenik kalitesini etkileyen önemli

unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu canlılar, hem kendi vücutlarındaki

mikroorganizmalar, hem de çevreye bıraktıkları dışkılardaki mikroorganizmalar

sebebiyle gıdaların kontamine olmasına yol açmaktadırlar. Haşere ve kemirgenler;

* Mikroorganizmaların taşınmasına,

* Gıda ambalajlarının zarar görmesine,

* Gıdaların tat, görüntü ve kokularının bozulmasına,

* Gıdaların çürümesine ve paketlenmiş gıdaların paketlerinin bozulması sebebiyle

diğer haşere ve kemirgenlerin gıdaya zarar vermesine neden olmaktadırlar.

Haşere ve kemirgenlerin;

*Doğrudan tüketici sağlığına olan olumsuz etkileri,

* Gıda hijyeni açısından yarattığı tehlikeler,

* Gıdalara mekanik zararlar vererek ekonomik açıdan önemli zararlara yol

açması gıda işletmelerinde haşere ve kemirgen mücadelesinin temel dayanak

noktasını oluşturmaktadır.

Genel olarak bakıldığında haşere ve kemirgenle mücadele; haşere ve kemirgenlerin

işletmeye girişini ve yerleşimini engelleyen tedbirlerin alınması ve bunların yok

edilmesi (eradikasyonu) şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilebilmektedir . Bu

amaçla gıda işletmelerinde haşere ve kemirgenle mücadele için dikkat edilmesi

gereken noktalar şu şekildedir:

 

* Kapı ve pencereler kapalı tutulmalıdır.

* Zemin, duvar ve tavandaki delikler kapatılmalıdır .

* Bina içine açılan 0,6 cm ’den geniş tüm açıklıklar kapatılmalıdır. Örneğin; kapı

altları, boru-kablo vs. etrafındaki duvar açıklıkları, boru ağızları, havalandırma

ve fonlar, giderler….

* Çöp kutularının ağzı kapalı tutulmalı ve çöp kutuları tam dolmadan önce hızla

boşaltılmalıdır.

* Çöp ve atık depolama yerleri üretim alanlarından ayrı ve uzak yerde inşa

edilmeli, rutin olarak temizlenip ilaçlanmalıdır .

* Eğer işletmede kolay bozulabilen hazır yemek atıkları birikmekteyse bunların

da çöp toplayan kurumlar alana kadar özel bir soğuk odada saklanmalıdır.

* Gıda üretim yerlerinde temizlik ve dezenfeksiyona gereken özen gösterilmelidir.

* Üretim araçları yerden ve duvardan biraz uzağa monte edilerek araçların alt ve

arkalarının kolay temizlenmesine olanak sağlanmalıdır.

* Karton kutu ve koliler işletmeye alınırken kontrol edilmelidir.

* Cam ve kapılarda sineklik teli veya PVC perde olmalıdır.

* Kapılarda otomatik kapanma sistemi olmalıdır.

* Sinekler hava akımına karşı uçamadıklarından dolayı hava akımının kapılardan

dışarı doğru olmasına imkan veren bir sistem olmalıdır.

* Haşere ve kemirgenle mücadelede spreyler (toksik etkileri ve kullanımları ile

ilgili uyarılar bulunan uygun etiketler taşımalı, yalnızca bu amaçla kullanılan

kilitlenebilir odalar veya dolaplarda saklanmalı ve bu konuda eğitimli personel

tarafından kullanılmalıdır),elektrikli ızgaralar ya da mor ötesi ışın veren araçlar

kullanılmalıdır.

*Güvenlikle ilgili bölümlerin dışında işyerinde kesinlikle hayvan

bulundurulmamalıdır (kedi, köpek vs.). Hayvan bulunan güvenlik bölümleri

üretim ve depolama tesislerinden ayrı bir alanda olmalıdır.

*Haşere ve kemirgen kontrolünde profesyonel şirketlerden yardım alınmalı,

sürekli ve etkin bir yöntem kullanılarak ortam, haşere ve kemirgenlerden

arındırılmalıdır.

 

Gerek tüketici sağlığı açısından, gerekse ekonomik açıdan önemli zararlara sebebiyet

verdiğinden gıda işletmelerinde haşere ve kemirgen mücadelesi şarttır. Bu

zararlılarla mücadele ise önce çevreden başlamalıdır. Bu konuda ilgili devlet

kurumlarına ve belediyelere de önemli görevler düşmektedir. Su birikintisi, bataklık,

çöp biriktirme mahalleri gibi tehlikeli noktalar yetkili birimlerce düzenli bir şekilde ve

uygun zamanlarda ilaçlanmalıdır. Bu sayede haşere ve kemirgen popülasyonunu

önemli ölçüde azaltmak mümkün olabilmektedir.  Tüm tedbirler alındığı takdirde

mücadelede başarı elde etmek ve daha çok miktarda ve güvenilir gıdalar üretmek

mümkün olabilmektedir.

X